Селищний голова

Сергієнко Віталій Олександрович

Сайт | Архів сайту | Розпорядження № 24 від 01.03.2017 року
Розпорядження № 24 від 01.03.2017 року

 

У к р а ї н а

Харківська область

Куп’янськ-Вузловський селищний голова

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я  № 24

 

смт Куп”янськ-Вузловий                                                                                                     від 01 березня 2017 року

 

 

Про правила і режим роботи на

персональних комп'ютерах з

відомостями, які не містять у собі

інформацію з обмеженим доступом

в Куп’янськ-Вузловській

селищній раді

______________________________

 

З метою забезпечення правильного та ефективного використання в роботі працівниками Куп’янськ-Вузловської селищної ради персональних комп'ютерів, а також забезпечення захисту відомостей що обробляються, передаються та зберігаються в виконавчому комітеті та Куп’янськ-Вузловськії селищній раді , враховуючи ст.6 Закону України “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”:

 

1. Затвердити Інструкцію щодо роботи працівників Куп’янськ-Вузловської на персональних комп'ютерах та в мережі Інтернет (далі — Інструкція), що додається.

2. Організувати вивчення Інструкції та забезпечити виконання її вимог.

3.Призначити відповідальних осіб за захист відомостей в персональних комп'ютерах, внести відповідні зміни в їх посадові інструкції.

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керуючого справами виконавчого комітету Куп’янськ-Вузловської селищної ради - Скляр О.П.

 

 

Селищний голова                                                                                                                         В.О. Сергієнко

 

 

Скляр 73276

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням селищного голови

від “ 01” березня 2017 року № 24

 

ІНСТРУКЦІЯ

щодо роботи працівників Куп’янськ-Вузловської селищної ради

на персональних комп'ютерах та в мережі Інтернет

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Метою цієї Інструкціє є:

- забезпечення захисту відомостей, що обробляються, передаються та зберігаються в виконавчому комітеті та Куп’янськ-Вузловськії селищній раді,

- регулювання роботи користувачів і відповідальних осіб за правила та режим роботи на персональних комп'ютерах,

- підтримки необхідного рівня захисту відомостей та дотримання прав доступу до інформації,

- більш ефективного використання мережевих ресурсів і зменшення ризику їх неправильного використання.

2. За рівнем відповідальності та правами працівники Куп’янськ-Вузловської селищної ради розділяються на такі категорії:

- відповідальна особа (далі ВО) в виконавчому комітеті Куп’янськ-Вузловської селищної ради - керуючий справами виконавчого комітету, в селищній раді — головний бухгалтер.

Користувач комп'ютера (далі — Користувач) — це особа, за якою закріплена відповідальність за конкретний комп'ютер. Якщо комп'ютером користуються декілька користувачів, призначається відповідальна особа.

3. Працювати кожному працівникові дозволено лише на закріплених комп'ютерах та лише з програмним забезпеченням з ВО та Інтернет-ресурсами згідно з пунктом 6 цієї Інструкції.

4. Користувач зобов'язаний ознайомитись з цією Інструкцією. Відповідальність за ознайомлення користувача з Інструкцією покладається на керуючого справами.

 

2. ОБОВ'ЯЗКИ ТА ПРАВА

відповідальної особи за правила і режим роботи та забезпечення доступу до інформації

1.Відповідальна особа за правила і режим роботи та забезпечення доступу до інформації на комп'ютерах зобов'язана:

1.1. Оперативно та ефективно реагувати на події, що містять у собі загрозу витоку інформації, брати участь у ліквідації цієї загрози та попереджати порушення правил роботи на комп'ютерах;

1.2. Надавати допомогу Користувачам у процесі експлуатації персонального комп'ютера;

1.3. Контролювати чіткість та повноту виконання Користувачами заходів, що забезпечують необхідний захист та обладнання;

1.4. У випадку виявлення порушень, положень політики безпеки, здійснювати перевірки роботи на персональних комп'ютерах та доповідати селищному голові.

2. Відповідальна особа за правила і режим роботи та забезпечення доступу до інформації має право:

2.1. Вимагати від Користувачів виконання заходів по захисту відомостей.

2.2. У разі виявлених порушень при роботі на комп'ютерах припиняти роботу персонального комп'ютера, якщо виникла загроза цілісності інформації в селищній раді в цілому, та забов'язаний доповісти про такі порушення керуючому справами виконавчого комітету Куп’янськ-Вузловської селищної ради.

2.3. Відключити персональний комп'ютер від мережі Інтернет, якщо з цього комп'ютера здійснювались спроби несанкціонованого доступу до інформації на інших комп'ютерах, та у випадках інших серйозних порушень цієї Інструкції;

2.4. Згідно з пунктом 6 цієї Інструкції обмежувати доступ до деяких Інтернет-ресурсів включно з їх повним блокуванням, змінювати розподіл трафіку та впроваджувати інші заходи, спрамовані на підвищення ефективнсті використання мережевих ресурсів.

3.Відповідальній особі за правила і режим роботи та забезпечення доступу до інформації забороняється:

3.1. Розголошувати будь-яким особам інформацію про засоби захисту відомостей, атрибути доступу, а також інформацію, що стала йому відома за родом його службової діяльності.

3.2. Пошкоджувати, знищувати або передавати без спеціального дозволу будь-яким стороннім особам інформацію, що зберігається на комп'ютерах Куп’янськ-Вузловської селищної ради.

4. Порядок контролю відповідальної особи за правила і режим роботи та забезпечення доступу до інформації, ресурсів, функціонування комп'ютерної техніки.

Контроль за функціонуванням комп'ютерної техніки здійснюється шляхом аналізу діяльності Користувачів стосовно доступу до об'єктів операційної системи, яка не є властивою для них і виходить за межі їх службових обов’язків; спроб несанкціонованого встановлення програмного забезпечення на персональних комп'ютерах; збоїв в роботі технічних засобів персонального комп'ютера, що можуть спричинити порушення цілосності та доступу до інформації. При виявленні спроб несанкціонованого доступу ВО за необхідністю проводить аналіз даних аудиту та моніторингу прикладного та системного програмного забезпечення про системні події. У випадку виявлення сформованого прикладним або системним програмним забезпеченням повідомлення про події, що свідчить про порушення встановлених положень політики безпеки, ВО доповідає про це селищному голові та вживає заходи щодо з'ясування причин появи повідомлення про спробу несанкціонованого доступу. Про результати з'ясування причин несанкціонованого доступу письмово доповідається селищному голові.

5. Дії та зобов'язання ВО у нестандартних ситуаціях:

5.1. Визначити обставини та причини порушень політики безпеки;

5.2. Оперативно та ефективно реагувати на події, що містять у собі загрозу роботи на комп'ютерах, організувати роботу щодо ліквідації наслідків реалізації загроз або збоїв у роботи;

5.3. Невідкладно повідомляти селищного голову про виявлені порушення політики безпеки, а також виявлені загрози витоку відомостей;

 

3. ОБОВ'ЯЗКИ ТА ПРАВА КОРИСТУВАЧІВ

1. Користувач зобов'язаний:

1.1. Дотримуватись правил роботи на комп'ютері, описаних у цій Інструкції.

1.2. Під час роботи з ресурсами Інтернету, дотримуватись правил, встановлених пунктом 6 цієї Інструкції.

1.3. Користувач зобов'язаний вжити необхідні заходи щодо захисту відомостей: резервування даних (на іншомк комп'ютері, компакт-дисках, флеш-накопичувачах); заходи з антивірусного захисту (перевірка встановленим на комп'ютері антивірусним програмного компакт-дисків, електронної пошти); контроль за длотримання прав доступу до інформації, зокрема відкриті для редагування та перегляду службові бази даних);

1.4. Не розголошувати відомості , необхідні для безпечної рлботи на комп'ютері;

1.5. Негайно відключати від мережі комп'ютер у разі підозри на інфікування шкідливим об'єктом. Комп'ютер не можна підключати до мережі, доки ВО не переконяється у знешкодженні шкідливого об'єкта;

1.6. Виконувати вказівки ВО щодо забезпечення безпеки комп'ютерів;

1.7. У випадку виявлення несправності комп'ютерного обладнання або програмного забезпечення, не намагатись усунути несправності самостійно;

1.8. У випадку наявності у користувача комп'ютера відомостей щодо фактів порушення чинних правил, особливо несанкціонованого відділеного доступу до інформації, розміщеної на закріпленому за ним комп'ютері або будь-яких інших, користувач повинен негайно сповістити про це ВО.

2. Користувачі мають право:

2.1. Використовувати в роботі надані їм комп'ютери та ресурси в обумовлених цією інструкцією межах;

2.2. Звертатись за допомогою до ВО для розв'язання задач, пов'язаних із використанням ресурсів персонального комп'ютера та мережі Інтернет;

2.3. Вносити пропозиції щодо покращення роботи з ресурсами персонального комп'ютера.

3. Користувачам забороняється:

3.1. Самостійно підключатись до мережі Інтернет, встановлювати або видаляти встановлені програми на комп'ютерах, змінювати налаштування операційної системи та прикладних програм;

3.2. Користувач не має права надавати дозвіл навіть на тимчасову роботу на закріпленому за ним комп'ютері стороннім особам;

3.3. Використовувати програмне забезпечення та ресурси програмного забезпечення, комерційних підприємств Російської Федерації не призначені для виконання прямих службових обов'язків;

3.4. Пошкоджувати, знищувати або передавати без спеціального дозволу будь-яким стороннім особам інформацію, що зберігається або обробляється на комп'ютерах в Куп’янськ-Вузловській селищній раді.

3.5. Розкривати комп'ютери та їх компоненти, мережеве та периферійне обладнання; підключати до комп'ютера додаткове обладнання без відома ВО; змінювати настройки ВІОS, а також виконувати завантаження персональних комп'ютерів з компакт-дисків, флеш-накопичувачів, дискет та інших зовнішніх пристроїв накопичення інформації;

3.6. Нехтувати системами безпеки, пошкоджувати їх або дезінформувати ( за допомогою спеціального програмного забезпечення отримувати несанкціонований доступ до інших комп'ютерів);

3.7. Використовувати інші форми доступу до мережі Інтернет (змінювати налаштування встановлених Інтернет-браузерів та параметрів мережі, таких як ІР-адреси, порти, РROXI);

3.8. Здійснювати спроби несанкціонованого доступу до ресурсів Інтернету, проводити аба брати участь у мережевих атаках і мережевому зламі;

3.9. користувачі повинні поважати право інших користувачів на особисту інформацію. Це означає, що користувач не має права користуватися чужим іменем і паролем для входу на персональний комп'ютер, переглядати чужу пошту, наносити шкоду даним, які належать іншим користувачам;

3.10. Закривати доступ до системної інформації комп'ютера паролем без узгодження з ВО ( пароль на обліковий запис користувача має бути узгоджений з ВО). Якщо наявність пароля заважає працездатності, то такий пароль може бути змінений ВО.

4. Робота із службовою електронною поштою:

4.1. Службова електронна пошта може бути використана користувачем лише з метою виконання своїх службових обов'язків. Використання її для задоволення особистих потреб заборонено;

4.2. Всі електронні листи, що створюються та зберігаються на поштових серверах електронної пошти, є власністю Куп’янськ-Вузловської селищної ради та не вважаються персональними.

4.3. Куп’янськ-Вузловська селищна рада залишає за собою право доступу до службової електронної пошти користувачів за наявності поважних причин ( з метою забезпечення безпеки аба за вимогою правоохоронних органів);

4.4. Вхідні листи повинні перевірятись на наявність шкідливих об'єктів антивірусними програмними засобами;

4.5. Користувачі не повинні дозволяти будь-кому надсилати листи від чужого імені;

4.6. Користувачам не дозволяється відкривати або запускати прикладні програми, отримані за допомогою електронної пошти з невідомого джерела та (або) не замовлені користувачем;

4.7. Здійснювати масову розсилку неузгоджених попередньо електронних листів. Під масовою розсилкою мається на увазі, як розсилка багатьом адресатам, так і множинна розсилка одному адресату (спам).

5. Відповідальність користувачів

5.1. користувач несе відповідальність за правильну технічну експлуатацію персонального комп'ютера та довіреної йому периферійної техники ( принтер, сканер, флеш-накопичувач, тощо), а також за своєчасне повідомлення ВО про всі насправності;

5.2. Користувач несе особисту відповідальність за інформацію, що знаходиться на його комп'ютері. Обов'язок періодичного резервування службових даних покладається на користувача;

5.3. Користувач несе особисту відповідальність за використання неліцензійного програмного забезпеченя;

5.4. Користувач несе особисту відповідальність за весь інформаційний обмін між його комп'ютером та комп'ютерами у мережі Інтернет;

5.5. За порушення цієї Інструкції користувач може бути відсторонений від роботи за персональним комп'ютером;

5.6. Порушення Інструкції, що спричинило знищення, блокування, модефікацію або копіювання захищеної згідно законодавства інформації, порушення роботи комп'ютерів, систем або мереж комп'ютерів, може призвести до адміністративної або кримінальної відповідальності згідно з чинним законодавством України.

6. Робота з мережею Інтернет

6.1. Користувачі викорстовують програми для пошуку інформації в мережі Інтернет лише для виконання своїх посадових обов'язків.

6.2. Дії будь-якого користувача, який порушує правила користування Інтернетом, можуть бути запротокольовані та використані для прийняття рішення про застосування до нього санкцій з боку Куп’янськ-Вузловської селищної ради (зокрема відключення від інтернету).

6.3. Користувачам, які використовують Інтернет, заборонено передавати або завантажувати на комп'ютер інформацію, яка носить непристойний, порнографічний, фашистський або расистський характер, суперечить законодавству та нормам суспільної моралі, не має відношення до виконання своїх посадових обов'язків.

6.4. Заборонено використовувати Інтернет з метою укладання особистих комерційних угод, перегляду та розповсюдження реклами;

6.5. Список заборонених сайтів наведено у додатку — 1;

6.6. Заборонено розміщувати у гостьових книгах, форумах, конференціях повідомлення, що містять брутальні та образливі вислови;

6.7. Заборонено одержувати доступ до інформаційних ресурсів мережі Інтернет, які не є загальнодоступними, без дозволу їх власника.

 

 

Керуючий справами

виконавчого комітету

селищної ради                                                                                                                               О.П. Скляр

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пошук
Анонс подій
Подій не заплановано
Декларування доходів
Посилання

Президент України

Верховна Рада України

Кабінет Міністрів України

Харківська облдержадміністрація

Харківська обласна рада

Куп’янська райдержадміністрація